100 KÖNYV, AMIN DOLGOZTUNK
97 könyvborító,
25 teljes könyv (borító és belső),
számos ábra, illusztráció, képmelléklet

100 BOOKS, WE WORKED ON
97 book covers,
25 full books (cover and inside),
numerous illustrations, graphics, image attachments

100 KÖNYV, AMIN DOLGOZTUNK
97 könyvborító,
25 teljes könyv (borító és belső),
számos ábra, illusztráció, képmelléklet

100 BOOKS, WE WORKED ON
97 book covers,
25 full books (cover and inside),
numerous illustrations, graphics, image attachments